African Leadership University Instagram Stats & Analytics Dashboard

African Leadership University Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2021-11-04 02:40:24Đang tính toán
Tổng số đăng ký29.89N
Chú ý90
Bài viết2.33N
Xếp hạng toàn cầu
105,855th (Top 13%)
Sao điểm Nox
2.17
Nên suy nghĩ thêm(Top 21.1%)
tỷ lệ tương tác
1.0%
294 7
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
African Leadership University Daily Followers (1 năm gần đây)
African Leadership University Engagement Post
Bài đăngIGTV
African Leadership University @African Leadership University
Quốc gia Mauritius
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
ALU official Instagram account. Follow our students' stories as they pursue their missions and become the change makers of tomorrow. #StudyAtALU