adri Instagram Stats & Analytics Dashboard

adri Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2019-09-23 16:56:18Đang tính toán
Tổng số đăng ký5.45N
Chú ý685
Bài viết201
Xếp hạng toàn cầu
212,073rd (Top 26.4%)
Sao điểm Nox
3.25
Có tiềm năng(Top 5.5%)
tỷ lệ tương tác
12.4%
641 34
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
adri Daily Followers (1 năm gần đây)
adri Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
adri Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
adri @adri
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
storyteller.emotion seeker; barcelona. i really love rice.