Julia Redl Instagram Stats & Analytics Dashboard

Julia Redl Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-23 03:01:27Đang tính toán
Tổng số đăng ký8.24N
Chú ý2.48N
Bài viết116
Xếp hạng toàn cầu
1,992,259th (Top 40.0%)
Sao điểm Nox
2.56
Nên suy nghĩ thêm(Top 17.0%)
tỷ lệ tương tác
15.7%
1.23N 58
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Julia Redl Daily Followers (1 năm gần đây)
Julia Redl Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Julia Redl Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác