Alexandra Ungureanu Instagram Stats & Analytics Dashboard

Alexandra Ungureanu Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-05 11:36:38Đang tính toán
Tổng số đăng ký88.82N
Chú ý2.66N
Bài viết2.06N
Xếp hạng toàn cầu
305,286th (Top 9.2%)
Sao điểm Nox
2.07
Nên suy nghĩ thêm(Top 38.9%)
tỷ lệ tương tác
1.2%
1.01N 26
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Alexandra Ungureanu Daily Followers (1 năm gần đây)
Alexandra Ungureanu Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Alexandra Ungureanu Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Alexandra Ungureanu @Alexandra Ungureanu
Quốc gia Rumani
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Bravo, Ai Stil! Celebrities Winner Single nou - “Un om ca tine” feat. Theo Rose ⬇️