A L E X A N D R A F R E I T AS Instagram Stats & Analytics Dashboard

A L E X A N D R A F R E I T AS Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-11-30 01:06:11Đang tính toán
Tổng số đăng ký181.1N
Chú ý2.34N
Bài viết8.07N
Xếp hạng toàn cầu
292,784th (Top 2.6%)
Sao điểm Nox
2.02
Nên suy nghĩ thêm(Top 42.1%)
tỷ lệ tương tác
0.1%
80 26
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
A L E X A N D R A F R E I T AS Daily Followers (1 năm gần đây)
A L E X A N D R A F R E I T AS Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
A L E X A N D R A F R E I T AS Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
A L E X A N D R A F R E I T AS @A L E X A N D R A F R E I T AS
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Bồ Đào Nha
Giới thiệu
Moda • Beleza • Lifestyle 💻 Blogging since 2009s 🌈 Análise de coloração pessoal 📧 *** 📍 Belo Horizonte - MG