alessandro_porfirio Instagram Stats & Analytics Dashboard

alessandro_porfirio Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-03-23 06:25:27Đang tính toán
Tổng số đăng ký20.49N
Chú ý1.65N
Bài viết442
Xếp hạng toàn cầu
268,214th (Top 20.2%)
Sao điểm Nox
3.71
Có tiềm năng(Top 5.1%)
tỷ lệ tương tác
3.7%
722 38
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
alessandro_porfirio Daily Followers (1 năm gần đây)
alessandro_porfirio Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
alessandro_porfirio Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
alessandro_porfirio @alessandro_porfirio
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Bồ Đào Nha
Giới thiệu
| Cristão | Diretor Geral do Grupo Todah @todahmusicoficial | Casado com @katia_porfirio | Pai @breno_porfirio e #Manu