Alejo 👦🏼 Instagram Stats & Analytics Dashboard

Alejo 👦🏼 Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-21 20:26:38Đang tính toán
Tổng số đăng ký163.54N
Chú ý892
Bài viết78
Xếp hạng toàn cầu
239,055th (Top 5.1%)
Sao điểm Nox
4.01
Đáng hợp tác(Top 1%)
tỷ lệ tương tác
5.8%
9.23N 207
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Alejo 👦🏼 Daily Followers (1 năm gần đây)
Alejo 👦🏼 Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Alejo 👦🏼 Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Alejo 👦🏼 @Alejo 👦🏼
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Thẻ kênh
Giới thiệu
“EL FAVORITO DE LAS NENAS” 💖 #JUNGL #ROTTWEILAS @feirodriguez_ Booking 787-600-2222 📀FULL DISCOTEKA OUT NOW📀