Alejandra Barros Instagram Stats & Analytics Dashboard

Alejandra Barros Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-25 08:20:52Đang tính toán
Tổng số đăng ký411N
Chú ý1.14N
Bài viết1.97N
Xếp hạng toàn cầu
100,222nd (Top 1.7%)
Sao điểm Nox
2.04
Nên suy nghĩ thêm(Top 43.2%)
tỷ lệ tương tác
0.4%
1.41N 55
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Alejandra Barros Daily Followers (1 năm gần đây)
Alejandra Barros Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Alejandra Barros Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Alejandra Barros @Alejandra Barros
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Thẻ kênh
Giới thiệu
Colección de momentos...