Rodrigo Zone Andrada Instagram Stats & Analytics Dashboard

Rodrigo Zone Andrada Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-27 00:36:07Đang tính toán
Tổng số đăng ký292.17N
Chú ý3.3N
Bài viết324
Xếp hạng toàn cầu
150,217th (Top 2.3%)
Sao điểm Nox
3.77
Có tiềm năng(Top 2.3%)
tỷ lệ tương tác
11.2%
32.55N 205
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Rodrigo Zone Andrada Daily Followers (1 năm gần đây)
Rodrigo Zone Andrada Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Rodrigo Zone Andrada Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Rodrigo Zone Andrada @Rodrigo Zone Andrada
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
•Beatmaker oficial @redbullbatalla @fmsarg• •Booking Manager : @cirilolucas @primeramanchacrew / @clanandrada / Productor / Mc 🇦🇷