Albertsons Instagram Stats & Analytics Dashboard

Albertsons Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-05-13 14:30:24Đang tính toán
Tổng số đăng ký26.16N
Chú ý1.22N
Bài viết2.63N
Xếp hạng toàn cầu
401,996th (Top 20.1%)
Sao điểm Nox
2
Nên suy nghĩ thêm(Top 43.2%)
tỷ lệ tương tác
0.1%
33 1
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Albertsons Daily Followers (1 năm gần đây)
Albertsons Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Albertsons Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Albertsons @Albertsons
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Welcome to the ALBERTSONS® Instagram account! 😋🍽💙