AKASA Instagram Stats & Analytics Dashboard

AKASA Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2021-11-03 06:17:18Đang tính toán
Tổng số đăng ký474.93N
Chú ý1.32N
Bài viết2.35N
Xếp hạng toàn cầu
18,588th (Top 2.3%)
Sao điểm Nox
5
Rất đáng hợp tác(Top 1%)
tỷ lệ tương tác
4.1%
19.15N289
Thu nhập dự tính
9.93TR (Mỗi bài viết)
CPM 45.5N-159.25N
AKASA Daily Followers (1 năm gần đây)
AKASA Engagement Post
AKASA @AKASA
Quốc gia Ấn Độ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Singer-Songwriter #BiggBoss15 #BB15 Collaborations: [email protected] Styling queries: @pallakhshah Page managed by #TeamAkasaSingh