AIRBAG Instagram Stats & Analytics Dashboard

AIRBAG Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-27 21:02:31Đang tính toán
Tổng số đăng ký343.85N
Chú ý194
Bài viết955
Xếp hạng toàn cầu
134,340th (Top 1.3%)
Sao điểm Nox
3.81
Có tiềm năng(Top 1.3%)
tỷ lệ tương tác
6.2%
20.75N 586
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
AIRBAG Daily Followers (1 năm gần đây)
AIRBAG Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
AIRBAG Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
AIRBAG @AIRBAG
Quốc gia Argentina
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Giới thiệu
@gastonsardelli. @guidoarmido. @patriciosardelli. *** Todas nuestras redes, plataformas digitales y tienda en este link! 👇