air.mow Instagram Stats & Analytics Dashboard

air.mow Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-01 10:00:29Đang tính toán
Tổng số đăng ký12.61N
Chú ý447
Bài viết37
Xếp hạng toàn cầu
860,796th (Top 27.6%)
Sao điểm Nox
2.98
Nên suy nghĩ thêm(Top 9.4%)
tỷ lệ tương tác
3.5%
426 22
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
air.mow Daily Followers (1 năm gần đây)
air.mow Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
air.mow Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
air.mow @air.mow
Quốc gia Pháp
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
@koon.agency 🥷🏼 creative director / editor 💍