ÁGUEDA Instagram Stats & Analytics Dashboard

ÁGUEDA Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-13 08:08:56Đang tính toán
Tổng số đăng ký547.61N
Chú ý998
Bài viết1.32N
Xếp hạng toàn cầu
76,105th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.03
Nên suy nghĩ thêm(Top 42.6%)
tỷ lệ tương tác
0.8%
4.24N 62
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
ÁGUEDA Daily Followers (1 năm gần đây)
ÁGUEDA Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
ÁGUEDA Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
ÁGUEDA @ÁGUEDA
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Madrid / Miami 🇪🇸🇺🇸 Represented by @martaasturias