Afro Nation Instagram Stats & Analytics Dashboard

Afro Nation Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-26 02:42:18Đang tính toán
Tổng số đăng ký253.1N
Chú ý11
Bài viết963
Xếp hạng toàn cầu
173,566th (Top 2.8%)
Sao điểm Nox
3.04
Có tiềm năng(Top 9.9%)
tỷ lệ tương tác
1.2%
2.93N 52
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Afro Nation Daily Followers (1 năm gần đây)
Afro Nation Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Afro Nation Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Afro Nation @Afro Nation
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
🌍 The World’s Biggest Afrobeats Festival 🇵🇹 Portimão, Portugal #AfroNation #ANP2022 📅 1st-3rd July 2022 👇🏾 SIGN UP FOR #ANP2023