Afro Kickz Custom Sneakers Instagram Stats & Analytics Dashboard

Afro Kickz Custom Sneakers Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-24 06:19:09Đang tính toán
Tổng số đăng ký47.2N
Chú ý577
Bài viết356
Xếp hạng toàn cầu
407,590th (Top 14.1%)
Sao điểm Nox
1.92
Nên suy nghĩ thêm(Top 44.0%)
tỷ lệ tương tác
1.5%
685 15
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Afro Kickz Custom Sneakers Daily Followers (1 năm gần đây)
Afro Kickz Custom Sneakers Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Afro Kickz Custom Sneakers Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Afro Kickz Custom Sneakers @Afro Kickz Custom Sneakers
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
🇬🇧 LDN 📧 [email protected] ✨ “Outstanding Women Transforming The Sneaker Industry” - @businessinsider 🎙 Featured in @bbcradiolondon