afrokickz Instagram Stats & Analytics Dashboard

afrokickz Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-04-25 00:55:14Đang tính toán
Tổng số đăng ký47.82N
Chú ý580
Bài viết356
Xếp hạng toàn cầu
268,646th (Top 15.2%)
Sao điểm Nox
1.91
Nên suy nghĩ thêm(Top 44.5%)
tỷ lệ tương tác
1.5%
679 15
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
afrokickz Daily Followers (1 năm gần đây)
afrokickz Engagement Post
Bài đăngIGTV
afrokickz @afrokickz
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
🇬🇧 LDN 📧 [email protected] ✨ “Outstanding Women Transforming The Sneaker Industry” - @businessinsider 🎙 Featured in @bbcradiolondon