Adweek Instagram Stats & Analytics Dashboard

Adweek Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-22 01:11:10Đang tính toán
Tổng số đăng ký483.5N
Chú ý1.19N
Bài viết2.78N
Xếp hạng toàn cầu
89,894th (Top 1%)
Sao điểm Nox
3.25
Có tiềm năng(Top 6.5%)
tỷ lệ tương tác
0.1%
434 9
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Adweek Daily Followers (1 năm gần đây)
Adweek Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Adweek Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Adweek @Adweek
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Highlighting some of the most creative advertising and marketing we find. ADWEEK.COM // ADFREAK.COM // BRANDWEEK.COM