adidas Originals Instagram Stats & Analytics Dashboard

adidas Originals Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-11-23 21:55:27Đang tính toán
Tổng số đăng ký34.18TR
Chú ý40
Bài viết191
Xếp hạng toàn cầu
219th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.04
Nên suy nghĩ thêm(Top 40.7%)
tỷ lệ tương tác
0.1%
33.38N 190
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
adidas Originals Daily Followers (1 năm gần đây)
adidas Originals Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
adidas Originals Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác