Absa Group Instagram Stats & Analytics Dashboard

Absa Group Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-23 14:37:48Đang tính toán
Tổng số đăng ký27.17N
Chú ý82
Bài viết657
Xếp hạng toàn cầu
1,136,959th (Top 21.7%)
Sao điểm Nox
1.48
Nên suy nghĩ thêm(Top 57.7%)
tỷ lệ tương tác
0.2%
56 6
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Absa Group Daily Followers (1 năm gần đây)
Absa Group Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Absa Group Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Absa Group @Absa Group
Quốc gia Nam Phi
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Absa Group Limited (Absa) is a truly African financial services company with a global perspective, driven to bring your possibilities to life.