ABEL AYALA Instagram Stats & Analytics Dashboard

ABEL AYALA Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-10 23:53:35Đang tính toán
Tổng số đăng ký846.57N
Chú ý1.27N
Bài viết54
Xếp hạng toàn cầu
45,703rd (Top 1%)
Sao điểm Nox
3.77
Có tiềm năng(Top 2.0%)
tỷ lệ tương tác
17.3%
143.29N 3.22N
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
ABEL AYALA Daily Followers (1 năm gần đây)
ABEL AYALA Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
ABEL AYALA Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
ABEL AYALA @ABEL AYALA
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Buenos Aires