Abel Arana Instagram Stats & Analytics Dashboard

Abel Arana Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-17 08:56:17Đang tính toán
Tổng số đăng ký23.69N
Chú ý421
Bài viết710
Xếp hạng toàn cầu
2,011,995th (Top 21.5%)
Sao điểm Nox
1.49
Nên suy nghĩ thêm(Top 55.3%)
tỷ lệ tương tác
1.2%
242 43
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Abel Arana Daily Followers (1 năm gần đây)
Abel Arana Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Abel Arana Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Abel Arana @Abel Arana
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Giới thiệu
Escúchame en BOOM BOOM BOOMER en @podimo_es 📺 Ex Digital Host @masterchef_es @maestroscostura 📚 "Esto te pasa por influencer" @espasaeditorial