George Pennacchio Instagram Stats & Analytics Dashboard

George Pennacchio Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-31 21:49:36Đang tính toán
Tổng số đăng ký13.76N
Chú ý765
Bài viết2.21N
Xếp hạng toàn cầu
2,403,893rd (Top 33.0%)
Sao điểm Nox
1.16
Nên suy nghĩ thêm(Top 63.7%)
tỷ lệ tương tác
1.9%
234 32
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
George Pennacchio Daily Followers (1 năm gần đây)
George Pennacchio Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
George Pennacchio Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
George Pennacchio @George Pennacchio
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
@abc7la Entertainment Guru