AAU Handebol Concórdia Instagram Stats & Analytics Dashboard

AAU Handebol Concórdia Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-25 02:06:48Đang tính toán
Tổng số đăng ký4.41N
Chú ý170
Bài viết581
Xếp hạng toàn cầu
3,032,760th (Top 51.7%)
Sao điểm Nox
2.39
Nên suy nghĩ thêm(Top 23.0%)
tỷ lệ tương tác
3.8%
162 5
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
AAU Handebol Concórdia Daily Followers (1 năm gần đây)
AAU Handebol Concórdia Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
AAU Handebol Concórdia Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
AAU Handebol Concórdia @AAU Handebol Concórdia
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Bồ Đào Nha
Thẻ kênh
Giới thiệu
🥇 Campeã Sul-Centro Americano 2019 🥉 Mundial de Clubes - China 2019 9x 🏆 dos JASC 6x 🏆 dos JUCs 4x 🏆 dos JUBs 3x 🏆 da Liga Nacional