Isa Martins Instagram Stats & Analytics Dashboard

Isa Martins Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-24 23:09:21Đang tính toán
Tổng số đăng ký7.68N
Chú ý602
Bài viết18
Xếp hạng toàn cầu
970,422nd (Top 33.3%)
Sao điểm Nox
2.68
Nên suy nghĩ thêm(Top 12.8%)
tỷ lệ tương tác
25.1%
1.88N 41
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Isa Martins Daily Followers (1 năm gần đây)
Isa Martins Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Isa Martins Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Isa Martins @Isa Martins
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Bồ Đào Nha
Thẻ kênh
Giới thiệu
eu desenho, as vezes posto aqui, mas lá no twitter eu sou mais ativa, segue lá: