Gakian Instagram Stats & Analytics Dashboard

Gakian Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-08-01 13:53:04Đang tính toán
Tổng số đăng ký142.18N
Chú ý1.01N
Bài viết91
Xếp hạng toàn cầu
337,541st (Top 4.6%)
Sao điểm Nox
3.76
Có tiềm năng(Top 2.3%)
tỷ lệ tương tác
19.1%
26.54N 532
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Gakian Daily Followers (1 năm gần đây)
Gakian Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Gakian Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Gakian @Gakian
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Thẻ kênh
Giới thiệu
Ahí vamos. Madrid/Buenos Aires 📩 *** UN MUNDO HOSTIL ⤵️