𝐉𝐞𝐧𝐧𝐢𝐟𝐞𝐫 𝐊𝐞𝐫𝐫 Instagram Stats & Analytics Dashboard

𝐉𝐞𝐧𝐧𝐢𝐟𝐞𝐫 𝐊𝐞𝐫𝐫 Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-28 02:45:30Đang tính toán
Tổng số đăng ký54.1N
Chú ý4.4N
Bài viết1.8N
Xếp hạng toàn cầu
871,289th (Top 12.4%)
Sao điểm Nox
1.73
Nên suy nghĩ thêm(Top 49.0%)
tỷ lệ tương tác
1.5%
794 30
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
𝐉𝐞𝐧𝐧𝐢𝐟𝐞𝐫 𝐊𝐞𝐫𝐫 Daily Followers (1 năm gần đây)
𝐉𝐞𝐧𝐧𝐢𝐟𝐞𝐫 𝐊𝐞𝐫𝐫 Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
𝐉𝐞𝐧𝐧𝐢𝐟𝐞𝐫 𝐊𝐞𝐫𝐫 Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác