Jalyn Armour-Davis 🕴🏾 Instagram Stats & Analytics Dashboard

Jalyn Armour-Davis 🕴🏾 Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-21 16:52:01Đang tính toán
Tổng số đăng ký18.12N
Chú ý1.03N
Bài viết28
Xếp hạng toàn cầu
1,205,443rd (Top 26.3%)
Sao điểm Nox
3.08
Có tiềm năng(Top 9.6%)
tỷ lệ tương tác
29.7%
5.3N 79
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Jalyn Armour-Davis 🕴🏾 Daily Followers (1 năm gần đây)
Jalyn Armour-Davis 🕴🏾 Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Jalyn Armour-Davis 🕴🏾 Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Jalyn Armour-Davis 🕴🏾 @Jalyn Armour-Davis 🕴🏾
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Defensive Back @ravens