54 Below Instagram Stats & Analytics Dashboard

54 Below Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-24 09:21:24Đang tính toán
Tổng số đăng ký96.13N
Chú ý1.03N
Bài viết3.45N
Xếp hạng toàn cầu
470,870th (Top 8.4%)
Sao điểm Nox
3.25
Có tiềm năng(Top 7.7%)
tỷ lệ tương tác
0.1%
144 4
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
54 Below Daily Followers (1 năm gần đây)
54 Below Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
54 Below Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
54 Below @54 Below
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Broadway's Supper Club & Private Event Destination We offer an unforgettable experience combining live entertainment with world class dining.