San Francisco 49ers Instagram Stats & Analytics Dashboard

San Francisco 49ers Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-25 12:05:17Đang tính toán
Tổng số đăng ký2.5TR
Chú ý199
Bài viết10.03N
Xếp hạng toàn cầu
10,343rd (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.32
Nên suy nghĩ thêm(Top 26.7%)
tỷ lệ tương tác
2.0%
49.86N 342
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
San Francisco 49ers Daily Followers (1 năm gần đây)
San Francisco 49ers Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
San Francisco 49ers Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
San Francisco 49ers @San Francisco 49ers
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Official Instagram account of the 5x Super Bowl Champion San Francisco 49ers. #FTTB