2mtv Instagram Stats & Analytics Dashboard

2mtv Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-05-15 16:44:49Đang tính toán
Tổng số đăng ký3.15TR
Chú ý82
Bài viết8.68N
Xếp hạng toàn cầu
6,822nd (Top 1%)
Sao điểm Nox
3.25
Có tiềm năng(Top 8.2%)
tỷ lệ tương tác
0.0%
591 6
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
2mtv Daily Followers (1 năm gần đây)
2mtv Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
2mtv Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
2mtv @2mtv
Quốc gia Ma-rốc
Ngôn ngữ Tiếng Pháp
Thẻ kênh
Giới thiệu
#2M est une chaîne de télévision généraliste, marocaine du service public.