Quay lại trang Tìm kiếm

Chili's Grill & Bar Thống kê phân tích kênh Instagram

Thời gian cập nhật: 2023-01-20 15:20:52

Chili's Grill & Bar

Hoa Kỳ
Tiếng Anh

Theo dõi

421.8K

Lượt xem trung bình

11.2K

Chỉ số NOX

2.64

Ước tính chi phí

$301.5

Tỷ lệ tương tác

0.53%

Tổng quan số liệu
Người xem
Video
Nhãn hàng

Số liệu chung

Theo dõi
--
-- Mỗi 30 ngày
Tỷ lệ tương tác
--
-- Mỗi 10 videos
Lượt xem trung bình
--
-- Mỗi 10 videos
Lượt xem/Lượt theo dõi
--

Điểm số Nox

Điểm số Nox
0/5 Kém
Điểm số Nox là chỉ số từ 1-5 được tính toán dựa trên 5 yếu tố (Tăng trưởng lượt theo dõi, nội dung đăng tải, chất lượng kênh, độ tin cậy và mức độ tương tác của người xem)
Tiêu chí điểm số Nox
Tăng trưởng lượt theo dõi
Kém
Đăng tải nội dung
Kém
Chất lượng kênh
Kém
Tỷ lệ tương tác
Kém
Độ tin cậy người xem
Kém

Giá hợp tác và CPM

CPM
$ CPM của khu vực này $ - $
Toàn bộ Video
$ -- - $ -- Giá ước tính

Số liệu tăng trưởng

Total
Growth
Theo dõi -
Số lượng video -
Xem thêm