212 Studio Instagram Stats & Analytics Dashboard

212 Studio Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-25 18:55:07Đang tính toán
Tổng số đăng ký5.44N
Chú ý387
Bài viết623
Xếp hạng toàn cầu
3,081,488th (Top 49.6%)
Sao điểm Nox
0.71
Nên suy nghĩ thêm(Top 77.2%)
tỷ lệ tương tác
1.1%
60 1
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
212 Studio Daily Followers (1 năm gần đây)
212 Studio Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
212 Studio Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
212 Studio @212 Studio
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ
Thẻ kênh
Giới thiệu
An Istanbul-based agency built to enable creative expression and contribute to the art&culture scene globally. @212magazine @212photographyistanbul