0822deki_kao Instagram Stats & Analytics Dashboard

0822deki_kao Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-05-06 19:33:35Đang tính toán
Tổng số đăng ký461
Chú ý598
Bài viết168
Xếp hạng toàn cầu
1,499,445th (Top 78.5%)
Sao điểm Nox
2.2
Nên suy nghĩ thêm(Top 33.4%)
tỷ lệ tương tác
8.6%
39 1
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
0822deki_kao Daily Followers (1 năm gần đây)
0822deki_kao Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
0822deki_kao Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
0822deki_kao @0822deki_kao
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Trung (Truyền thống)
Thẻ kênh
Giới thiệu
▪️4Gamers influencer marketing aka 乾媽 ▪️微椒慮微高敏女子🫑 ▪️單純紀錄穿搭 @wendy_77____