Top 100 Instagram Sắp xếp theo bài viết

Thời gian cập nhật số liệu 2022-12-08
Sắp xếp theo số người đăng ký điểm Nox Sắp xếp theo bài viết Sắp xếp theo tỷ lệ tương tác
Xếp hạng Influencer
  Thông tin cơ bảnBài viếttỷ lệ tương tácTổng số đăng kýSao điểm Nox
1 4 L'express Maurice L'express Maurice7.5N0.34%184.92N 0%
2 8 African Leadership University African Leadership University2.47N1.17%32.79N -
4 2 Ben | Bourse Ensemble Ben | Bourse Ensemble8960.03%12.2N -
5 2 Mauritius Travel and Tourism Mauritius Travel and Tourism6680.62%67.14N 0.8%
6 2 LUX* Resorts & Hotels LUX* Resorts & Hotels5960.35%87.68N -
7 4 SOUL FAYA SOUL FAYA3850.98%12.88N -
8 5 Huawei Mauritius Huawei Mauritius2140.16%42.1N 0.1%
9 3 Bigg Frankii Bigg Frankii2042.88%83.63N -
10 2 سمية 🌙 سمية 🌙1544.69%21.55N -
11 2 Riyana🦋 Riyana🦋1332.52%21.5N -
- Đã hết rồi -