Tôi là một INFLUENCER Tôi là một thương hiệu
Tôi là một INFLUENCER Tôi là một thương hiệu

Phân tích toàn diện, Tăng sức ảnh hưởng

Những công cụ quảng cáo tốt nhất giúp việc quản lý kênh YouTube đơn giản và hiệu quả hơn

KOLs nổi nhất tại khu vực bạn

YouTube
Instagram
Xem tất cả

Xu hướng Youtube

Xem tất cả

Top video trong khu vực của bạn

Video tăng trưởng lượt xem nhanh nhất
Video đề xuất
Xem tất cả

Đề cử KOL đang HOT

1.61

Tổng số đăng ký 104.8% 21.3N

Avg.Views13.63N

Thu nhập dự tính8.06TR

3.29

Tổng số đăng ký 100% 62.4N

Avg.Views23.76N

Thu nhập dự tính10.94TR

3.7

Tổng số đăng ký 89.4% 111N

Avg.Views148.76N

Thu nhập dự tính34.67TR

3.56

Tổng số đăng ký 182.3% 31.9N

Avg.Views309N

Thu nhập dự tính80.35TR

1.76

Tổng số đăng ký 153.9% 97N

Avg.Views67.01N

Thu nhập dự tính7.43TR

4.07

Tổng số đăng ký 137.1% 54.3N

Avg.Views103.77N

Thu nhập dự tính23.07TR

3.26

Tổng số đăng ký 109.9% 70.3N

Avg.Views756.85N

Thu nhập dự tính422.52TR

3.37

Tổng số đăng ký 109.8% 25.8N

Avg.Views260.67N

Thu nhập dự tính47.1TR

2.89

Tổng số đăng ký 105.8% 31.7N

Avg.Views39.03N

Thu nhập dự tính3.31TR

1.61

Tổng số đăng ký 104.8% 21.3N

Avg.Views13.63N

Thu nhập dự tính8.06TR

3.29

Tổng số đăng ký 100% 62.4N

Avg.Views23.76N

Thu nhập dự tính10.94TR

3.7

Tổng số đăng ký 89.4% 111N

Avg.Views148.76N

Thu nhập dự tính34.67TR

3.56

Tổng số đăng ký 182.3% 31.9N

Avg.Views309N

Thu nhập dự tính80.35TR

1.76

Tổng số đăng ký 153.9% 97N

Avg.Views67.01N

Thu nhập dự tính7.43TR

4.07

Tổng số đăng ký 137.1% 54.3N

Avg.Views103.77N

Thu nhập dự tính23.07TR

Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook
(đề nghị)