Tôi là một INFLUENCER Tôi là một thương hiệu
Tôi là một INFLUENCER Tôi là một thương hiệu

Phân tích toàn diện, Tăng sức ảnh hưởng

Những công cụ quảng cáo tốt nhất giúp việc quản lý kênh YouTube đơn giản và hiệu quả hơn

KOLs nổi nhất tại khu vực bạn

YouTube
Instagram
Xem tất cả

Xu hướng Youtube

Xem tất cả

Top video trong khu vực của bạn

Video tăng trưởng lượt xem nhanh nhất
Video đề xuất
Xem tất cả

Đề cử KOL đang HOT

3.13

Tổng số đăng ký 78.2% 70.2N

Avg.Views43.94N

Thu nhập dự tính11.31TR

2.8

Tổng số đăng ký 74.0% 67.5N

Avg.Views570.6N

Thu nhập dự tính27.29TR

3.7

Tổng số đăng ký 71.9% 115N

Avg.Views163.63N

Thu nhập dự tính35.75TR

3.08

Tổng số đăng ký 208.3% 33.6N

Avg.Views31.35N

Thu nhập dự tính11.78TR

3.65

Tổng số đăng ký 202.4% 38.4N

Avg.Views430.64N

Thu nhập dự tính125.04TR

2.84

Tổng số đăng ký 156.1% 98.1N

Avg.Views68.63N

Thu nhập dự tính7.47TR

3.35

Tổng số đăng ký 144.6% 49.4N

Avg.Views84.34N

Thu nhập dự tính38.5TR

3.36

Tổng số đăng ký 110.2% 24.8N

Avg.Views47.48N

Thu nhập dự tính16.3TR

4.07

Tổng số đăng ký 104.6% 57.3N

Avg.Views103.77N

Thu nhập dự tính23.07TR

3.13

Tổng số đăng ký 78.2% 70.2N

Avg.Views43.94N

Thu nhập dự tính11.31TR

2.8

Tổng số đăng ký 74.0% 67.5N

Avg.Views570.6N

Thu nhập dự tính27.29TR

3.7

Tổng số đăng ký 71.9% 115N

Avg.Views163.63N

Thu nhập dự tính35.75TR

3.08

Tổng số đăng ký 208.3% 33.6N

Avg.Views31.35N

Thu nhập dự tính11.78TR

3.65

Tổng số đăng ký 202.4% 38.4N

Avg.Views430.64N

Thu nhập dự tính125.04TR

2.84

Tổng số đăng ký 156.1% 98.1N

Avg.Views68.63N

Thu nhập dự tính7.47TR

Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook
(đề nghị)