Xếp hạng lượt xem thẻ TikTok 2020

Nguồn dữ liệu: NoxInfluencer      Thời gian dữ liệu: 2020.06.01-2020.12.01

Thứ hạngTagsLượt xem

1 # fyp 6,811,200,000,000

2 # foryou 6,152,800,000,000

3 # foryoupage 4,027,900,000,000

4 # viral 2,078,800,000,000

5 # duet 1,739,500,000,000

6 # tiktok 1,385,800,000,000

8 # parati 807,300,000,000

9 # comedy 690,500,000,000

10 # funny 684,600,000,000

11 # xyzbca 655,600,000,000

12 # fypシ 607,300,000,000

13 # fy 580,100,000,000

14 # foryourpage 498,900,000,000

15 # love 388,400,000,000

16 # trend 387,300,000,000

17 # greenscreen 313,100,000,000

18 # dance 239,600,000,000

19 # featureme 227,400,000,000

20 # like 210,900,000,000

21 # 4u 198,000,000,000

22 # pov 187,000,000,000

23 # foru 186,300,000,000

24 # anime 146,800,000,000

25 # fun 139,400,000,000

26 # meme 129,100,000,000

27 # bts 128,300,000,000

28 # lol 122,500,000,000

29 # art 122,100,000,000

30 # challenge 112,900,000,000

31 # prank 112,300,000,000

32 # fypage 110,700,000,000

33 # fortnite 110,700,000,000

34 # tutorial 110,600,000,000

35 # couplegoals 109,500,000,000

36 # coronavirus 103,700,000,000

37 # makeup 98,500,000,000

38 # cute 97,100,000,000

39 # xyzcba 96,700,000,000

40 # food 92,600,000,000

41 # dog 89,800,000,000

42 # Stitch 79,400,000,000

43 # satisfying 79,400,000,000

44 # lgbt 71,200,000,000

45 # quarantine 70,900,000,000

46 # friends 65,800,000,000

47 # gaming 65,000,000,000

48 # couple 64,900,000,000

49 # fail 62,200,000,000

50 # diy 61,900,000,000

51 # asmr 61,300,000,000

52 # greenscreenvideo 59,600,000,000

53 # cosplay 56,100,000,000

54 # music 55,600,000,000

55 # magic 53,900,000,000

56 # fitness 53,300,000,000

57 # family 51,500,000,000

58 # cat 51,300,000,000

59 # learnontiktok 50,900,000,000

60 # relatable 50,700,000,000

61 # storytime 48,200,000,000

62 # drawing 47,400,000,000

63 # fashion 47,200,000,000

64 # baby 46,600,000,000

65 # dogsoftiktok 45,200,000,000

66 # wow 43,000,000,000

67 # gay 41,800,000,000

68 # mom 40,800,000,000

69 # hair 39,500,000,000

70 # disney 37,500,000,000

71 # artist 36,000,000,000

72 # crazy 33,600,000,000

73 # puppy 32,900,000,000

74 # momsoftiktok 32,900,000,000

75 # sports 32,000,000,000

76 # relationship 31,200,000,000

77 # basketball 29,300,000,000

78 # catsoftiktok 29,300,000,000

79 # animals 29,100,000,000

80 # dogs 28,500,000,000

81 # ad 27,900,000,000

82 # lgbtq 27,700,000,000

83 # cooking 27,200,000,000

84 # singing 26,900,000,000

85 # tiktokpartner 25,400,000,000

86 # skincare 25,300,000,000

87 # scary 25,300,000,000

88 # painting 24,500,000,000

89 # blacklivesmatter 23,800,000,000

90 # howto 23,100,000,000

91 # blm 20,900,000,000

92 # happyathome 20,300,000,000

93 # oddlysatisfying 18,700,000,000

94 # couples 18,700,000,000

95 # neverfitin 16,700,000,000

96 # fishing 15,600,000,000

97 # mexican 14,600,000,000

98 # nyc 13,500,000,000

99 # wap 12,700,000,000

100 # bangenergy 8,200,000,000

Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)